https://www.alta.kommune.no/alt-om-korona-i-alta.6293726-524827.html

 

Menighetens youtube kanal

KONTONUMMER

Vipps-nummeret: 120668

Kontonummer: 4901.11.82339

IBAN NO5649011182339

BIC SNOWNO22

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Byggekonto: 4901.16.72972

Vipps-byggekonto: 620975