Nye retningslinjer i forbindelse med corona og forsamling.
Vi får samles 50 stykker, men vi må holde minimum 1 meter avstand. Sprit hendene ved inngang. Personer i samme husstand MÅ sitte samlet. Vis hensyn, ikke lag trengsel ved inn og utgang. Har du nyoppståtte symptomer eller føler deg syk må du bli hjemme.
Velkommen til Guds ords hørelse.

Menighetens youtube kanal

KONTONUMMER

Vipps-nummeret: 120668

Kontonummer: 4901.11.82339

IBAN NO5649011182339

BIC SNOWNO22

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Byggekonto: 4901.16.72972

Vipps-byggekonto: 620975