menighetens youtube kanal

neste sending starter 02.08.2020 kl 17:00

https://www.youtube.com/results?search_query=rafsbotn+menighet

 

Rafsbotn stormøte august 2015

KONTONUMMER

Vipps-nummeret: 120668

Kontonummer: 4901.11.82339

IBAN NO5649011182339

BIC SNOWNO22