Høstforsamling 2016. Sangaften lørdag 20 august.

Høst forsamling 2015

Søndagsskole avslutning 2015

Solveig Pettersen 80 år