7. apr, 2019

Forsamling kl.17.00

Forsamling med egne predikanter.

14. apr, 2019

Forsamling kl.17.00

Forsamling med egne predikanter.

19. apr, 2019

Forsamling kl.17.00

Forsamling med egne predikanter.

21. apr, 2019

Forsaling kl.17.00

Forsamling med egne predikanter.

28. apr, 2019

Forsamling Kl 17.00

Forsamling med egne predikanter.

4. mai, 2019

Forsamling Kl 17.00

Forsamling med tilkalte predikanter
Staffan Snellman og Ahti Wæhækagas
Servering av kvelds etter samling på skolens gymsal.

5. mai, 2019

Forsaling kl.11.00 og 16.00

Forsamling med tilkalte predikanter
Staffan Snellman og Ahti Wæhækangas
Middags servering mellom samlingene på skolens gymsal.

12. mai, 2019

Forsamling kl.17.00

Forsamling med egne predikanter.

19. mai, 2019

Forsaling kl.17.00

Forsamling med egne predikanter.

26. mai, 2019

Forsamling Kl 17.00

Forsamling med egne predikanter.