24. nov, 2019

Søndags skole kl.11.00

Søndagsskolen er avlyst.

1. des, 2019

søndags skole kl.11.00

15. des, 2019

Juleavslutning kl.15.00

søndags skolen og menighetens juleavslutning.

Søndagsskolen starter opp i februar igjen. Nermere info kommer.

Overskrift

Jeg er en paragraf. Klikk her for å legge til din egen tekst og endre på meg. Jeg er en god plass der du kan fortelle din historie og la dine besøkende vite litt mer om deg.